Lojalumo programos taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:
1.1. „OptiO" optikų klientų lojalumo programa (toliau - Lojalumo programa) - tai programa, skirta supažindinti lojalius klientus su vykdomais specialiais pasiūlymais bei nuolaidomis.
1.2. Šios taisyklės galioja „OptiO" lojalumo programos kortelių (toliau - Kortelės) turėtojams (toliau - Lojalumo programos dalyviai). Lojalumo programos dalyviai privalo laikytis nurodytų terminų ir sąlygų.
1.3. Lojalumo programa skirta tik fiziniams asmenims.
1.4. Kortelė yra „OptiO" optikų (toliau - „OptiO") nuosavybė.

2. Kortelės išdavimas:
2.1. Lojalumo programos dalyvis, norėdamas gauti Kortelę, privalo DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS užpildyti prašymą Kortelei gauti.
2.2. Pasirašydamas prašymą Kortelei gauti, Lojalumo programos dalyvis sutinka su Lojalumo programos sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

3. Kortelės naudojimas ir teikiamos privilegijos:
3.1. Kortelės teikiamomis privilegijomis gali naudotis Lojalumo programos dalyvis, apsipirkdamas visose „OptiO" optikose, esančiose Lietuvoje.
3.2. Lojalumo programos dalyvis turi teisę „OptiO" optikose pirkti prekes su nuolaida, dalyvauti tik Lojalumo programos dalyviams organizuojamose akcijose.
3.3. Lojalumo programos dalyvis privalo pateikti Kortelę prieš atsiskaitydamas už prekes. Kitu atveju specialus pasiūlymas ar nuolaida nebus pritaikyti.
3.4. Išsami informacija apie Lojalumo programos nuolaidas ir specialius pasiūlymus pateikiama www.optio.lt .
3.5. „OptiO" turi teisę keisti Lojalumo programos specialius pasiūlymus ir nuolaidas be išankstinio raštiško pranešimo Lojalumo programos dalyviui.
3.6. Lojalumo programos dalyvis privalo saugoti Kortelę nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų.

4. Lojalumo programos dalyvio asmeninės informacijos rinkimas:
4.1. „OptiO" kaupia asmeninę Lojalumo programos dalyvio pateiktą informaciją tam, kad galėtų vykdyti Lojalumo programą.
4.2. Pasirašydamas prašymą Kortelei gauti, Lojalumo programos dalyvis sutinka, kad „OptiO" tvarkytų bei perduotų prašyme Kortelei gauti nurodytus asmens duomenis tretiesiems asmenims - duomenų tvarkytojams - tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant ateityje sukurti specialius pasiūlymus Lojalumo programos dalyviui.
4.3. Lojalumo programos dalyvis, norėdamas pateikti papildomos informacijos apie save, papildyti ar ištaisyti prašyme Kortelei gauti pateiktus duomenis, atsisakyti gauti šio prašymo pagrindu siunčiamą informaciją, gali tai padaryti atėjęs į artimiausią „OptiO" optiką ar atsiuntęs el. paštu info@optio.lt.
4.4. „OptiO" gerbia Lojalumo programos dalyvio privatumą ir garantuoja asmeninės informacijos onfidencialumą.
4.5. „OptiO" užtikrina Lojalumo programos dalyvio duomenų saugumą ir tvarkymą, remiantis Lietuvos Respublikos asmenų duomenų reguliavimo bei apsaugos įstatymais.

5. Lojalumo programos sąlygų keitimas:
5.1. „OptiO" turi teisę keisti arba papildyti šias sąlygas be išankstinio raštiško pranešimo Lojalumo programos dalyviui.
5.2. Išsami informacija apie Lojalumo programos sąlygas pateikiama www.optio.lt .

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų optiką!